La Teràpia Breu Estratègica és un innovador model teòric i operatiu per a la solució, en temps breus, de molts dels problemes de l’individu, la parella i la família. Aquest model és també aplicable a contexts sòcio-educatius, escolars i empresarials.

És breu perquè resol de manera efectiva i a curt termini la majoria dels problemes humans.

Es estratègica perquè promou canvis mitjançant una sèrie d’intervencions personalitzades i especialment dissenyades per a cada problema.

L’
enfocament estratègic té com a eix fonamental la idea que, davant la percepció d’un problema determinat, la persona realitza una sèrie d’accions que sovint ajuden a mantenir-lo, creant un cercle viciós en el qual les aquestes “solucions intentades” formen part del problema i l’alimenten.

Pel fet de considerar la ment humana com quelcom actiu i constructiu, capaç de crear formes pròpies i personals de representació del món, l’objectiu principal de la
Teràpia Estratègica es centra en induir canvis a les modalitats de construcció de les realitats privades i disfuncionals de la persona. És per això que el terapeuta estratègic porta al pacient a experimentar percepcions alternatives de la seva realitat problemàtica, amb l’objectiu de promoure la construcció d’un nou sistema perceptiu-reactiu, que facilitarà les relacions amb si mateix, amb els demés i amb el món.


Les intervencions estratègiques condueixen a la persona a actuar i a sentir per a que aprengui a veure la seva realitat de forma diferent, provocant canvis de forma ràpida i natural.

Aquest “art” de solucionar complicades patologies mitjançant formules aparentment simples, és la síntesi d’antics coneixements, com la retòrica hel·lenística de la persuasió o l’art xinès de l’estratagema, i d’altres més moderns, com l’epistemologia constructivista, els estudis sobre la hipnosi i la suggestió o la resolució estratègica de problemes. Giorgio Nardone i Paul Watzlawick han sistematitzat aquestes idees, aproximant-les a la teràpia, que evoluciona gràcies al treball conjunt de la pròpia pràctica i a la investigació empíric-experimental desenvolupats en el curs dels darrers vint-i-cinc anys al Centre de Teràpia Estratègica d’Arezzo. En l’actualitat, Giorgio Nardone està considerat com el major exponent dels investigadors de la denominada Escuela de Palo Alto (Califòrnia), en virtut dels seus nombrosos i innovadors treballs que han derivat en un nou model evolucionat de Teràpia Breu. Dirigeix l’Escola d’Especialització en Teràpia Breu Estratègica i és coordinador del NETWORK Europa de Teràpia Breu Estratègica. En el seu creatiu i no menys sistemàtic treball s’inspiren estudiosos i terapeutes de tot el món.


Llegir els articles ___________ Bibliografia