D’aquesta àrea de FASAP són responsables logopedes col·legiats, especialistes en l’exploració, diagnòstic, tractament i seguiment dels problemes del llenguatge i la veu, tant en adults com en nens. La metodologia de treball parteix d’una valoració àmplia i global del problema, que es plasma en una programació definida per uns objectius concrets a aconseguir, que aniran canviant en funció de l’evolució de cada pacient.

Els nostres professionals utilitzen l’entrevista com eina de diagnòstic, amb el recolzament de les proves i els tests necessaris per explorar el llenguatge oral, la lectoescriptura i la veu. En nens, també es fa servir l’observació directa en diferents situacions, tant dirigides com espontànies, així com les observacions dels pares, mestres i d’altres professionals que puguin estar implicats en el problema, amb els quals posteriorment s’estarà en contacte continu.

Les sessions són individuals tot i que, si el cas ho requereix, poden intervenir altres professionals de l’equip per fer suport al tractament i seguiment dels trastorns que treballem, sempre amb l’objectiu d’incrementar la nostra eficàcia i eficiència

En el tractament infantil estem especialitzats en els següents trastorns:

 • Retard de la parla
 • Trastorn del llenguatge
 • Dislèxia, disgrafia i disortografia
 • Dislàlia
 • Tartamudesa o disfèmia
 • Disfuncions orofacials
 • Deglució atípica
 • Retard mental i síndromes
 • Disfonia infantil
 • Dèficit auditiu

En el tractament a adults les nostres especialitats són:
 • Veu (nòduls, pòlips, quistes, paràlisi de cordes vocals...)
 • Tartamudesa i altres problemes de dicció
 • Trastorns del llenguatge relacionats amb lesió neurològica: afàsia, disàrtria i apràxia
 • Problemes de deglució: postoperatori maxil·lofacial i disfàgia neurògena