Àrea Clinica

L’àrea de psicologia clínica ha estat, des dels inicis de FASAP, un dels seus principals eixos, així com una gran font de riquesa teòrica i pràctica per a la resta d’àrees. Els professionals que la integren són especialistes en el diagnòstic i tractament psicològic a persones adultes, adolescents i infants amb problemes que requereixen la intervenció de personal clínic qualificat.

L’interès de
FASAP en oferir als seus clients serveis de qualitat i adaptats als canvis continus de la nostra societat s’expressa en l’afany de cercar nous enfocaments que augmentin l’eficàcia i l’eficiència de les intervencions clíniques. Per això, des de l’any 2001 aquestes prenen com a principal punt de referència el model de la Teràpia Breu Estratègica, un innovador model teòric i operatiu per a la solució, en temps breus, de la majoria dels problemes....

....continuar llegint

Àrea Escolar

Algunes patologies, com les fòbies o les obsessions, requereixen treballar directament amb la pròpia persona afectada. D’altres, com l’anorèxia i la bulímia nerviosa, exigeixen la implicació de tots els membres del sistema familiar.

Una de les diferències més importants de les intervencions estratègiques en la resolució de problemes de nens i adolescents és que, sovint, aquestes es realitzen de forma indirecta. Són els propis pares i/o educadors, sota la direcció del terapeuta, els qui apliquen les estratègies just en el context on es dóna la situació problemàtica. En aquests casos, el nen o l’adolescent no assisteix a les sessions de teràpia, la qual cosa facilita que els adults implicats recuperin el “domini” de la situació problemàtica i es sentin “autors del canvi”, ja que no és una tercera persona la que es fa responsable de la situació, sinó ells mateixos.

....continuar llegint

Área del Treball i Organitzacions

Dins d’aquest àmbit d’actuació, FASAP compta amb una dilatada experiència que es concreta en la següent oferta de serveis:

  • Orientació Professional

  • Reorientació de Carrera (outplacement)

  • Selecció i Avaluació de Personal

  • Anàlisi i descripció de llocs de treball

  • Consultoria en Recursos Humanos

  • Formació
....continuar llegint